Klub

s

Klub vznikol dňa 19.10.2003 zahajovacou členskou schôdzou a oficiálne 27.10.2003 registráciou na Ministerstve vnútra SR.

Názov: Agility klub SKIPER Bratislava
Korešpondenčná adresa: Mlynská 20, 900 44 Tomášov
cvičisko: Nový Život - Tonkovce ,
GPS: N48.121468, E17.437604 (48°07'17.3"N 17°26'15.4"E)

Právna forma: občianske združenie
registrovaný: MV SR pod číslom: VVS/1-900/90-22634

Štatutár: Martina Vakoničová
IČO: 307 939 55
DIČ: 2021 901 321
číslo účtu: 2 666 744 005 / 1100 Tatra banka, a.s.
IBAN: SK8611000000002666744005, SWIFT: TATR SK BX

Tréneri: Martina Vakoničová, Pavol Vakonič
Členstvo v: ASKA - Asociácia slovenských klubov agility
SPZ - Slovenský poľovnícky zväz
ATJK - Asociácia telovýchovnýh jednô a klubov

Agility klub SKIPER Bratislava je v zozname prijímateľom 2% z daní.

Mobirise
Adresa

Mlynská 20
900 44 Tomášov
Slovensko

Kontakt

Email:
martina@vakonic.sk       Tel.: +421 903 90 92 90