Titulná strana / Homepage
e-mail / heslo    
   
   
   
nový užívateľ? Registrácia   
zabudnuté heslo   
   
 

 

Agility klub SKIPER Bratislava

 
Klub vznikol dňa 19.10.2003 zahajovacou členskou schôdzou a oficiálne 27.10.2003 registráciou na Ministerstve vnútra SR.

Názov: Agility klub SKIPER Bratislava
Korešpondenčná adresa: Mlynská 20, 900 44 Tomášov
cvičisko: Nový Život - Tonkovce ,
GPS: N48.121468, E17.437604 (48°07'17.3"N 17°26'15.4"E)
 
Právna forma: občianske združenie
registrovaný:  MV SR pod číslom: VVS/1-900/90-22634
  
Štatutár: Martina Vakoničová
IČO: 307 939 55
DIČ: 2021 901 321
číslo účtu: 2 666 744 005 / 1100  Tatra banka, a.s.
IBAN: SK8611000000002666744005, SWIFT: TATR SK BX
 
Tréneri: Martina Vakoničová, Pavol Vakonič
Členstvo v: ASKA – Asociácia slovenských klubov agility
SPZ – Slovenský poľovnícky zväz 
ATJK - Asociácia telovýchovných jednôt a klubov
 
Agility klub SKIPER Bratislava je v zozname prijímateľov 2% z daní.

 

  Agility klub SKIPER Bratislava, Mlynská 20, 900 44 Tomášov, www.skiper.sk